Kontakt przez Skype

szlaczekskype2

 

Pierwsza wizyta z wykorzystaniem Skype w PROSELF to trzy kroki: A. Rejestracja, B. Porada, C. Opłata.

 

(jeśli nie masz aktualnego oprogramowania Skype, bezpłatną wersję instalacyjną możesz pobrać np. stąd skype2)

 

     A. REJESTRACJA

Uzgodnij telefonicznie z rejestracją (numer telefonu komórkowego +48508117896 lub nr telefonii naziemnej +48815328461; czynne od pon. do pt. w h. od 8.30 do 18.00) rodzaj i termin wizyty. Rejestracja poprosi Cię o dane do rachunku: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania (a w przypadku wizyty lekarskiej - także nr PESEL). Otrzymasz kontaktowy nickname wybranej przez Ciebie osoby - psychologa lub lekarza.

     B. PORADA

W ustalonym terminie zaloguj się do Skype i skontaktuj z wybranym psychologiem/lekarzem oczekującym pod otrzymanym nickname. W przypadku porady lekarskiej, będziemy prosili o potwierdzenie numeru PESEL poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu - to ważne dla poprawności recepty.

     C. OPŁATA

Po zakończeniu rozmowy, dokonaj przelewu opłaty na konto PROSELF. Jeśli dokonujesz przelewu zza granicy, pamiętaj o wybraniu kwoty przelewu w polskich złotych. Rachunek wysyłamy do Ciebie pocztą lub e-mailem, wedle życzenia. Dokumenty związane z wizytą, czyli zaświadczenia lub recepty, przesyłamy bez dodatkowych kosztów.

 

Informacje dodatkowe

  • Dokumentacja lekarska prowadzona jest zgodnie z regulacjami Ministerstwa Zdrowia i NFZ. 
  • Jeśli mieszkasz za granicą i potrzebujesz leków - możesz otrzymać je pocztą. W krajach EU można też realizować wystawione przez nas recepty transgraniczne.
  • Podczas kolejnych wizyt, prosimy o dokonanie potwierdzenia opłaty najpóźniej na dobę przed terminem porady (wystarczy e-mail screen-u bankowego zlecenia przelewu).
  • Zwracamy opłaty za wizyty odwołane co najmniej na dobę przed terminem wizyty.

 

Numer konta bankowego PROSELF