Działalność

logo_proself

Szkolenia grupowe i kursy

Organizujemy szkolenia jednorazowe oraz cykliczne programy szkoleniowe dla psychologów, terapeutów, pedagogów, nauczycieli, lekarzy. Są one okazją do inspiracji nowymi rozwiązaniami, szansą na podniesienie kwalifikacji, przestrzenią spotkań i wymiany doświadczeń Ze względu na współpracę PRO SELF z poradnią VIAMED, poradnią psychologiczno-pedagogiczną Nowa oraz przedszkolem dla dzieci autystycznych Tajemniczy Ogród - szkolenia dotyczą tematyki autyzmu dziecięcego, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii.

 

Treningi kompetencji społecznych i szkolenia zawodowe

Treningi kompetencji społecznych obejmują zajęcia edukacyjne, indywidualną diagnozę silnych i słabych stron, indywidualne i grupowe ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych, asertywności, radzenia sobie ze stressem. W procesie starania się o pracę, a potem radzenia sobie z obowiązkami i dbania o relacje z przełożonymi, współpracownikami lub klientami, umiejętności społeczne odgrywają rolę trudną do przecenienia. Łatwość nawiązywania kontaktów z innymi, panowanie nad sobą w trudnych sytuacjach, umiejętność występowania publicznego - to cechy nazywane czasem inteligencją emocjonalną. Często decydują one w stopniu niemniejszym niż merytoryczne przygotowanie, o tym, czy odnosimy sukcesy w pracy zawodowej. A zarazem - nie są one przedmiotem nauczania w szkole.

Tetiana Baran, Maria DudekJoanna Mirowska-Wieczorek,  Anna Nizioł-Waga, Paweł JaremekNella Tarkowska-Curyło  

 

Coaching osobisty (personalny, holistyczny)

Nie ma jednej uznanej definicji coachingu ani przyjętego polskiego odpowiednika tego pojęcia. Mimo trudności z definicją obserwujemy, że coaching czyli pomoc trenera rozwoju osobistego przestaje kojarzyć się z luksusowym wizerunkowym szkoleniem dla osób publicznych. Jest usługą coraz częściej wybieraną przez osoby podejmujące świadomy wysiłek pracy nad sobą i dążenia do pozytywnej zmiany. W wielkim skrócie można powiedzieć, że coaching to trening identyfikowania i osiągania celów. Nie koncentruje się jak psychoterapia na słabych stronach osoby i ich poprawianiu. Odwrotnie, koncentruje się na silnych stronach i ich wykorzystywaniu. Coaching dotyczący osobistych celów klienta nazywamy live-coachingiem, coachingiem osobistym, życiowym czy holistycznym. Jeśli pracujemy  nad osiąganiem celów wskazanych przez pracodawcę mówimy o coachingu operacyjnym.

Anna Nizioł-WagaBartłomiej GwiazdaPaweł Jaremek

 

Coaching z elementami psychoedukacji (Indywidualny Proces Rozwojowy)

Zasadą pracy trenera rozwoju osobistego jest powstrzymywanie się od udzielania rad. Coach zadaje tylko pytania, to Klient  szuka swoich własnych odpowiedzi. Jeśli jednak Klient jest zainteresowany wiedzą na jakiś temat związany z procesem coachingu, można jego formułę rozszerzyć o elementy psychoedukacji i trening. Treści omawiane w ramach psychoedukacji nie są radą, wzorem czy terapeutycznym  zaleceniem, są tylko ilustracją możliwych rozwiązań.

Paweł Jaremek

 

Diagnoza psychologiczna

Aby określić swoje silne strony, cechy, które czynią nas szczególnie wartościowym pracownikiem czy członkiem zespołu, które mogą być naszą indywidualną receptą na sukces, potrzebne są profesjonalne narzędzia psychologiczne. Oferujemy duży zakres technik psychologicznych: testy inteligencji, testy dojrzałości społecznej, testy osobowościowe – Cattell, Eysenck, ACL i MMPI-2, testy projekcyjne i inne. Współpracujemy z Insigts Discovery Polska w Łodzi, wykonujemy certyfikowane badania pełnego indywidualnego profilu Insigts Discovery oraz aplikacje biznesowe.

Elżbieta Wądołowska, Joanna Mirowska-Wieczorek

Akredytacja Insigts Discovery Polska: Jerzy Wieczorek

 

Diagnoza potencjału zawodowego młodzieży

Pytanie o wybór kierunku studiów i inne pytania dotyczące drogi życiowej to pytania ważne i przychodzące zwykle zbyt wcześnie, zanim jesteśmy w pełni gotowi by na nie odpowiadać. Młodzież często kieruje się radami podsuwanymi przez rodziców lub inne zewnętrzne autorytety. Jak młody człowiek, uczeń/uczennica gimnazjum lub LO, ma podjąć tak ważne decyzje w sposób autonomiczny? Proponujemy diagnozę potencjału zawodowego z użyciem zestawu testów psychologiczno-zawodowych, a następnie współpracę z coachem pomagającym w odnalezieniu własnych rozwiązań (w oparciu o metodologię Katherine Brooks).

Anna Nizioł-Waga, Anna ŻeligowskaElżbieta Wądołowska, Katarzyna Bielińska-Bartoszcze, Joanna Mirowska-Wieczorek

 

Konsultacje i terapia rodzin i związków

Aby skorzystać z pomocy terapeuty lub doradcy rodzinnego trzeba zrezygnować z pomysłu, że terapeuta będzie sojusznikiem jednej strony aby poprawić tę drugą osobę. Terapeuta rodzinny nie dokonuje ocen ani nie leczy chorób, nie może też wchodzić w koalicje. Zachowuje neutralność, słucha i koncentruje się na relacjach miedzy członkami rodziny. Nikogo nie traktuje jak chorego, niezależnie od ewentualnych diagnoz indywidualnych. Pomaga poprawiać wzajemną komunikację i budować porozumienie, które może dotyczyć odbudowania bliskiej relacji (lub pokojowego rozstania).

Elżbieta Gleba, Elżbieta Wądołowska

 

Trening zdrowego odżywiania

Konsultacje, diagnoza oraz indywidualne programy dietetyczne dla osób z nadwagą, a także anorexią lub bulimią. Jak dbać o zdrową dietę, dopasowaną do indywidualnych potrzeb organizmu. Jak mądrze kupować produkty żywnościowe i jakie ważne informacje znajdziemy na etykietach. Warsztaty grupowe, z  zajęciami praktycznymi „przy kuchni”. Grupy psychoedukacyjne dla rodzin osób z nadwagą, anorexią lub bulimią, których celem  jest nauka pomocy bliskiej osobie w radzeniu sobie z trudnościami i unikanie eskalacji napięcia.

Karolina Dec, Marzena Skwara

  

   WSPÓŁPRACA Z JEDNOSTKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

Organizujemy lub współrealizujemy programy obejmujące szkolenia zespołowe i treningi indywidualne dla grup pracowniczych lub projektowych. W szczególności, prowadzimy zajęcia mające na celu skuteczne podniesienie kluczowych kompetencji społecznych uczestników. Zajmujemy się całościową organizacją wsparcia zawodowego, zdrowotnego i psychologicznego dla osób poszukujących pracy, beneficjentów systemowych projektów pomocy społecznej. Współpracujemy z innymi ośrodkami szkoleniowymi, respektujemy zasady określane przez WUP w Lublinie. Realizujemy szkolenia zawodowe w zakresie opieki nad osobami niepełnosprawnymi.

Tetiana Baran, Maria Dudek, Jerzy Wieczorek, Joanna Mirowska-Wieczorek, Anna Nizioł-Waga

 

   WŁASNE ORAZ PARTNERSKIE PROJEKTY UNIJNE

Już zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji projekty unijne