CENNIK Pracowni Rozwoju Osobistego SELF

Coaching  procesu wyboru szkoły lub kierunku studiów - to trzy lub cztery spotkania z coachem, z możliwością dodatkowej konsultacji z psychologiem, w celu wykonania badań testowych określających potencjał osobisty; jedno spotkanie trwa około 90 min., koszt 120 pln. Pierwsza konsultacja informacyjna, z udziałem opiekunów (ok. godzinna) jest bezpłatna.

Coaching osobisty (holistyczny) - to zwykle cykl około 10 spotkań z coachem, jedno spotkanie trwa około 90 min., koszt do ustalenia z coachem po spotkaniu informacyjnym; pierwsza konsultacja informacyjna (ok. godzinna) - bezpłatna.

Indywidualny Proces Rozwojowy - to coaching osobisy połączony z psychoedukacją i treningiem grupowym, według indywidualnego programu; zajęcia grupowe ok. 120 min, koszt 60 pln.; sesje indywidualne 90 min, koszt do ustalenia z coachem po spotkaniu informacyjnym; pierwsza konsultacja informacyjna (ok. godzinna) - bezpłatna.

Coaching żywieniowy - to proces zmiany nawyków żywieniowych oparty na cyklu indywidualnych spotkań z dietetykiem, a następnie z psychologiem, prowadzący do lepszego rozumienia potrzeb swojego organizmu oraz nauki świadomego tworzenia własnego planu żywieniowego, odpowiedniego dla stylu życia; koszt i czas spotkań są zmienne i zależne od etapu realizacji - do ustalenia z coachem; pierwsza konsultacja informacyjna (ok. godzinna) jest bezpłatna.

Grupy wsparcia dla osób z nadwagą, anoreksją lub bulimią oraz rodzin osób z zaburzeniami odżywiania – to propozycja dla osób borykających się z zaburzeniami odżywiania i dla ich rodzin; obejmuje cykl 12 spotkań z psychologiem i dietetykiem w grupach po 6-8 osób; jedno spotkanie trwa około 120 min.,  jego koszt to 60 pln.

Treningi grupowe w zakresie kompetencji społecznych - program obejmuje dziesięć spotkań, których celem jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników; grupy 8-12 osób, zajęcia z różnymi trenerami, spotkania po około 150 min., koszt 60 pln za spotkanie.

Diagnoza potencjału osobistego, testy psychologiczne - testy osobowościowe i projekcyjne, testy określające iloraz inteligencji lub badające inteligencję emocjonalną, wykonywane przez uprawnionych psychologów, z wydaniem opinii psychologicznej; jedno spotkanie z psychologiem około 55 min., koszt 100 pln.; liczba spotkań zależna od doboru metod.

Konsultacje z biegłym Sądu Metropolitalnego Lubelskiego - były biegły Sądu Metropolitalnego może pomóc w sformułowaniu skargi powodowej o zbadanie ważności sakramentalnego małżeństwa, czas i koszt  usługi ustalany indywidualnie.

Konsultacja i terapia  rodzinna lub par - 120 pln, ok. 90 min.

Konsultacje psychofarmakologiczne - 90 pln, czas wizyty w/g potrzeb

 

USŁUGI PRZEZ skype2 

Coaching osobisty przez SKYPE - 200 pln, ok. 90 min

Konsultacje psychofarmakologiczne przez SKYPE - 100 pln, czas wizyty w/g potrzeb

 

 

oferujemy również wynajem sal i gabinetów - po więcej informacji kliknij TUTAJ